Terapia falą uderzeniową jest nieinwazyjną metodą leczenia i regeneracji, która wykorzystuje energię fali ultradźwiękowej. Wygenerowana fala uderzeniowa rozchodzi się promieniście lub w skoncentrowany sposób w zależności od przekaźnika, a jej cechami charakterystycznymi są wysoka amplituda, krótki okres trwania i skokowy wzrost ciśnienia.

Metoda ta wykazuje 70-80 proc. skuteczności u pacjentów, którzy wcześniej leczeni byli (bezskutecznie) metodami zachowawczymi. W większości przypadków na wynik zabiegu nie trzeba długo czekać, szczególnie przy świeżych zespołach bólowych.

Główne zastosowanie:

  • zwapnienia okołobarkowe, których powstanie jest wynikiem zaburzonego ukrwienia ścięgien stożka rotatorów. Fala uderzeniowa powoduje rozdrobnienie złogów wapniowych. Penetrujące naczynia krwionośne wypłukują sole wapnia. W większości przypadków obserwuje się znikanie zwapnień w obrazie radiologicznym w ciągu trzech miesięcy po zabiegu, a dolegliwości bólowe całkiem ustępują.
  • bóle przyczepów ścięgien (łokieć tenisisty- zapalenie nadkłykcia bocznego lub golfisty- zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego). Zastosowanie fali uderzeniowej w sposób wręcz zadziwiający znosi dolegliwości bólowe. Następuje też przebudowa histologiczna ścięgien poddanych działaniu fal wstrząsowych.
  • zapalenie rozścięgna podeszwowego – ostroga piętowa, zespoł bolesnego Achillesa, zapalenie więzadła rzepki, blizny mięśniowe, zespoły bólowe kręgosłupa, oraz inne dolegliwości bólowe.
  • Efekt leczenia jest trwały, a efekt terapeutyczny natychmiastowy. Zwykle jeden zabieg wystarcza, aby poczuć pozytywny efekt, co w znakomity sposób wpływa na poprawę stanu psychicznego pacjentów, zwłaszcza przy bólu przewlekłym.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *