Powrót do zespołu
Powrót do zespołu
Kasia Jach

mgr pedagogiki, terapeutka SI Katarzyna Jach

Umów się na wizytę
Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią.
Ukończyłam studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz integrację sensoryczną z psychomotoryką (w Dolnośląskiej Szkole Wyższej). Na co dzień pracuję we wrocławskim przedszkolu, gdzie zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci i prowadzę zajęcia z Sensoplastyki®.
Doświadczenie zdobywam od czasów studiów, odbywając praktyki m.in. we wrocławskim Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących, a także w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym OSTOJA. Stale poszerzam wiedzę biorąc udział w kursach, konferencjach i szkoleniach.
Do pracy z dziećmi podchodzę w sposób holistyczny, łącząc wiedzę z różnych obszarów, aby jak najlepiej im pomagać, a także wspierać ich rodziny w procesie terapeutycznym. Wierzę, że podstawą skutecznej terapii jest relacja. Czerpię inspirację z filozofii Porozumienia Bez Przemocy i nurtów edukacji alternatywnej.

Wykształcenie:

 • Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna i psychmotoryka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • Studia podyplomowe z pedagogiki, specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • Studia magisterskie z pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja: pedagogika
  opiekuńcza z terapią
 • Studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Kursy:

 • „Psychomotoryka Empowermentu”, kurs szkoleniowy, Akademie für Psychomotorik und Motopädagogik
 • Badanie przesiewowe w kierunku niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i dorosłych wg INPP dla klinicystów i pracowników ochrony zdrowia, prowadzenie: dr n. o zdr. Iwona Palicka, Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska
 • Integracja odruchów – Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP, Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska
 • Terapia ręki – w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, Pracownia Terapii Integralnej Rozwijalnia Barbara Pietrowska
 • Terapia ręki – aspekt fizjoterapeutyczny (CNRS)
 • Sensoplastyka® – udział w warsztacie szkoleniowym i uzyskanie tytułu trenera 1 stopnia, Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju,
 • Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Neurony umierają z nudów – warsztaty (Inspirator – Fundacja na rzecz rozwoju)
 • Dyskalkulia – neuronalne podłoże, objawy i metody pokonywania problemu wykorzystujące ruch i nowoczesne technologie (Inspirator – Fundacja na rzecz rozwoju)
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole (Strefa wsparcia pedagoga)
 • Arteterapia w przedszkolu. Zasady, zabawa, ćwiczenia (Famiga)
 • Elementy integracji sensorycznej w pracy cz. I, (Euroszkolenia)
 • Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi, (Euroszkolenia)
 • Arteterapia w pracy z dziećmi i dorosłymi – specjalistyczny kurs doszkalający, organizator „Forum”– Centrum Kompetencji Biznesowych
 • Rozwijanie doświadczeń sensorycznych dzieci w wieku przedszkolnym, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Neurodydaktyka – warsztaty w formie webinarowej o nauczaniu i uczeniu się przyjaznym mózgowi, czyli o tym, co nauczyciele o procesach uczenia się wiedzieć powinni… Organizatorzy: Dopamina Lab, Budząca się szkoła
 • Przetwarzanie słuchowe, zabawy i ćwiczenia, Famiga