Nowe zasady ochrony danych osobowych – RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przedstawiamy  podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m. in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i adres e-mail, dane o lokalizacji.

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?

Najważniejsze uprawnienia, które daje Ci RODO:

– Możesz uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Twoje dane osobowe.

– Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.

– Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe – możesz poprosić o ich poprawienie.

– Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane powinny być usunięte.

– Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

– Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw – skontaktuj się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych?

To osoba, która odpowiada za ochronę danych w naszej firmie. Z Inspektorem Centrum Rehabilitacji Body Balance możesz się skontaktować pisząc na adres: biuro@bodyandbalance.pl

Ponadto kontakt z nami możliwy jest:

w siedzibie firmy: przy ulicy Królewieckiej 161/19 we Wrocławiu,
listownie na adres korespondencyjny: Centrum Rehabilitacji Body Balance ul. Królewieckiej 161/19, 54-117 Wrocław.