Terapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania jego naturalnych procesów samoleczenia. Jest to metoda pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego czy reedukowaniu czynności ruchowych poprzez:

  • zmniejszenie nieprawidłowego napięcia i ułatwienie funkcjonowania mięśni
  • poprawę mikorkrążenia
  • aktywację układu limfatycznego
  • aktywację endogennego systemu znieczulenia
  • oddziaływanie eksteroreceptywne i proprioceptywne
  • wspieranie funkcji stawów

Plaster wykorzystywany w tej terapii ma parametry zbliżone do właściwości ludzkiej skóry i może być noszony stale od kilku dni do kilku tygodni.

Zastosowanie Kinesiology Taping jest bardzo szerokie między innymi w: fizjoterapii sportowej, terapii bólu, terapii pooperacyjnej (blizny), drenażu limfatycznym, problemach internistycznych, ortopedii, neurologii, ginekologii, pediatrii… i w wielu innych.