Powrót do zespołu
Powrót do zespołu

mgr Aleksandra Dobrzańska

Umów się na wizytę

Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z tytułem magistra fizjoterapii. Jestem również oligofrenopedagogiem, terapeutką metody FITS, metody S. Masgutovej, metody McKenziego, instruktorką jogi, terapeutką manualną.

W swojej pracy, zarówno z najmłodszym jak i tym trochę starszym pacjentem, kieruję się podejściem holistycznym. Tak samo ważny dla mnie jest rozwój fizyczny jak i emocjonalny danej osoby, które w wieku dziecięcym i dorastania idą ze sobą nierozłącznie w parze. Tworząc plan rehabilitacji zawsze biorę pod uwagę indywidualne predyspozycje oraz aktualne potrzeby pacjenta.

Zajmuję się głównie terapią skolioz oraz wad postawy, które dotyczą najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i adolescencji. Dodatkowo prowadzę w terapii dzieci i młodzież z zaburzeniami tj. autyzm, porażenie mózgowe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne, lęki i fobie, zaburzenia mowy, zaburzenia integracji sensorycznej, problemy w skupieniu uwagi i koncentracji, bazując na odruchach dynamicznych i posturalnych.

Kluczowym aspektem mojej pracy jest szczegółowa i wielokierunkowa diagnostyka pozwalająca na dobór odpowiedniego toru oraz metod fizjoterapeutycznych, a wszystko po to aby móc jak najefektywniej poprowadzić powierzony mi proces rehabilitacji.

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kierunek fizjoterapia
 • Absolwentka Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
 • Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – studia podyplomowe wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kursy

 • Kompleksowa Diagnostyka i Terapia Skolioz, choroby Scheuermanna oraz wad postawy – metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
 • Trójwymiarowa korekcja skolioz według K. Schroth
 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych według S. Masgutova
 • Trening dna miednicy Corefit® System – rehabilitacja urologiczna i uroginekologiczna
 • Terapia Manualna Oparta na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana moduł I, II (kończyna górna i kończyna dolna)
 • Taping Rehabilitacyjny – kinesiotaping w rehabilitacji i sporcie
 • MNRI® Terapia Neurotaktylna
 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych według S. Masgutova
 • MNRI® Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych (część 1,2)