Powrót do zespołu
Powrót do zespołu

mgr Anna Buresch

Jestem absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie zdobyłam tytuł magistra Zdrowia
Publicznego. Ponadto ukończyłam studia I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na
wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym.
Po studiach moje życie zawodowe zawsze związane było z branżą medyczną, obecnie rozwijam swoje umiejętności w Centrum Rehabilitacji Body Balance, gdzie jako manager centrum odpowiadam za organizację pracy recepcji i całego zespołu.

Wykształcenie

– Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – kierunek Zdrowie Publiczne
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – kierunek Finanse i Rachunkowość