Kontuzje u młodych wspinaczy a fizjoterapia

Fizjoterapia powinna mieć na celu prewencję czyli przeciwdziałanie urazom, a [...]