Profilaktyka uroginekologiczna

Kluczem do dobrego zdrowia intymnego, w myśl zasady „lepiej zapobiegać, [...]