Łąkotki w stawie kolanowym, choć niewielkie pod względem rozmiaru, odgrywają ogromną rolę w stabilności i funkcjonowaniu naszych nóg. Stanowią kluczowy element anatomiczny w stawie kolanowym, który może wpływać na naszą zdolność do poruszania się bez bólu i ograniczeń. W takim razie czym są łąkotki, jaka jest ich rola w układzie kostno-stawowym oraz jakie najczęstsze problemy i urazy, które mogą je dotknąć? Dowiedzmy się, jak dbać o zdrowie tych istotnych struktur i co robić, aby zapobiegać ewentualnym uszkodzeniom.

Łąkotka – czym jest i jakie pełni funkcje?

Łąkotki, to półksiężycowate, chrzęstno-ścięgniste struktury występujące w stawie kolanowym. Staw kolanowy posiada dwie łąkotki – wewnętrzną (łąkotkę przyśrodkową) oraz zewnętrzną (łąkotkę boczną). Są one umieszczone pomiędzy powierzchnią stawową kości udowej a piszczelowej, pełniąc istotną funkcję amortyzacji i stabilizacji tego stawu.
Anatomicznie, łąkotki mają kształt półksiężyca, co pozwala im doskonale dopasowywać się do powierzchni stawowej stawu kolanowego. Składają się z chrząstki stawowej, która pokrywa ich powierzchnię kontaktu z kośćmi, oraz tkanki łącznej, która nadaje im elastyczność. Łąkotki są przyczepione do kości piszczelowej za pomocą więzadeł i pełnią kilka kluczowych funkcji:
1. Stabilizacja stawu: Łąkotki pomagają w utrzymaniu stabilności stawu kolanowego, ograniczając ruchy boczne i rotacyjne.
2. Amortyzacja: Działają jak naturalne amortyzatory, rozkładając obciążenie stawu i chroniąc chrząstkę stawową przed nadmiernym zużyciem.
3. Ułatwianie ruchu: Ułatwiają płynne ruchy stawu kolanowego oraz zapewniają równomierne rozkładanie ciśnienia na powierzchniach stawowych.
4. Dystrybucja płynu stawowego: Pomagają w utrzymaniu właściwego poziomu płynu stawowego, który nawilża staw i odżywia chrząstkę.
5. Stabilizacja łąkotek: Współpracują z więzadłami i mięśniami w utrzymaniu właściwego położenia łąkotek w stawie kolanowym

Jakie są objawy uszkodzenia łąkotki?

Uszkodzenie łąkotek w stawie kolanowym może manifestować się różnymi objawami, które zazwyczaj zależą od rodzaju uszkodzenia, jego stopnia oraz lokalizacji. Oto najczęstsze objawy uszkodzenia łąkotek:
1. Ból: Ból w okolicy stawu kolanowego jest częstym objawem uszkodzenia łąkotek. Ból może być ostry i kłujący, zwłaszcza podczas ruchu lub obciążenia stawu.
2. Ograniczenie ruchu: Uszkodzenie łąkotek może prowadzić do trudności w zginaniu i wyprostowaniu kolana, co ogranicza zakres ruchu stawu.
3. Obrzęk: Obrzęk stawu kolanowego może być widoczny w przypadku uszkodzenia łąkotek, zwłaszcza gdy uszkodzenie prowadzi do wycieku płynu stawowego.
4. Niestabilność stawu: Uszkodzenie łąkotek może prowadzić do niestabilności stawu kolanowego, co sprawia, że osoba ma uczucie, że jej kolano “nie trzyma się” podczas chodzenia lub wykonywania ruchów.
5. Trudności w chodzeniu: Osoby z uszkodzeniem łąkotek mogą doświadczać trudności w chodzeniu, zwłaszcza na nierównym terenie.
6. Odczuwalne wrażenie przesuwania się łąkotki: Niektórzy pacjenci odczuwają, że łąkotka przesuwa się lub “zaprząta” w stawie kolanowym.
Warto zaznaczyć, że objawy uszkodzenia łąkotek mogą być różne i zależą od stopnia uszkodzenia oraz od czynników, takich jak wiek i aktywność pacjenta. W przypadku podejrzenia uszkodzenia łąkotek lub występowania powyższych objawów, ważne jest skonsultowanie się z fizjoterapeutą, który przeprowadzi odpowiednie badania diagnostyczne i zaleci odpowiednie leczenie lub rehabilitację.

Podejrzenie uszkodzenia łąkotki – jak przebiega diagnostyka?

Diagnostyka podejrzenia uszkodzenia łąkotki przez fizjoterapeutę jest procesem, który koncentruje się na ocenie funkcji i objawów stawu kolanowego. Oto ogólny przebieg diagnostyki przeprowadzanej przez fizjoterapeutę:
1. Wywiad medyczny: Fizjoterapeuta rozpoczyna od rozmowy z pacjentem, aby uzyskać szczegółowy wywiad medyczny. W trakcie wywiadu pacjent opisuje swoje objawy, historię urazów, ewentualne czynniki wyzwalające ból lub dyskomfort, a także ogólny poziom aktywności fizycznej.
2. Badanie funkcjonalne: Fizjoterapeuta przeprowadza dokładne badanie stawu kolanowego. W trakcie badania oceni zakres ruchu w stawie, stabilność stawu, obecność obrzęku, punkty bolesności oraz jakość ruchów.
3. Testy funkcjonalne: Fizjoterapeuta przeprowadzi specjalne testy funkcjonalne, takie jak test McMurraya lub test Apley’a aby przybliżyć się do diagnozy oraz ocenić prawdopodobieństwo uszkodzenia łąkotki
4. Obserwacja biomechaniki: Fizjoterapeuta może obserwować sposób, w jaki pacjent porusza się, wykonuje ruchy stawu kolanowego i obciąża kończynę dolną. To może dostarczyć cennych informacji na temat ewentualnych dysfunkcji biomechanicznych.
Po zebraniu wszystkich informacji z wywiadu i badania fizykalnego, fizjoterapeuta może określić, czy istnieje podejrzenie uszkodzenia łąkotki. W takim przypadku, zazwyczaj zaleca się dalszą diagnostykę, taką jak badania obrazowe (np. rezonans magnetyczny), aby dokładniej ocenić stan łąkotek i innych struktur stawu kolanowego. Na podstawie wyników diagnozy fizjoterapeuta może również opracować plan rehabilitacji i terapii fizycznej, który pomoże pacjentowi w powrocie do pełnej sprawności i redukcji bólu.

 

Leczenie uszkodzonej łąkotki – czy zawsze wymaga interwencji chirurgicznej?

Leczenie uszkodzonej łąkotki w stawie kolanowym może być różne w zależności od rodzaju i stopnia uszkodzenia. Ogólny przebieg leczenia obejmuje następujące kroki:
1. Leczenie zachowawcze: W przypadku łagodnych uszkodzeń łąkotki, leczenie zachowawcze może być wystarczające. Natomiast żeby podjąć decyzję o leczeniu zachowawczym należy zawsze skonsultować się z lekarzem ortopedą który na podstawie badania rezonansem magnetycznym oceni stan uszkodzenia. Leczenie zachowawcze obejmuje fizjoterapię, która pomaga w przywracaniu funkcji stawu kolanowego, wzmacnianiu mięśni i redukcji bólu. Najskuteczniejszymi narzędziami w nowoczesnej fizjoterapii w tym przypadku są terapia manualna oraz kinezyterapia.
2. Chirurgia: W przypadku poważniejszych uszkodzeń łąkotki, w szczególności gdy dochodzi do blokady stawu lub znacznych problemów ze stabilnością, może być konieczne chirurgiczne leczenie. Operacja może obejmować resekcję (usunięcie części) uszkodzonej łąkotki, szycie łąkotki lub rekonstrukcję, gdzie używa się przeszczepów łąkotki. Zabiegi chirurgiczne odbywają się drogą artroskopową. Niestety zdecydowana większość urazów łąkotek wymaga interwencji chirurgicznej.
3. Rehabilitacja: Po operacji lub w ramach leczenia zachowawczego, rehabilitacja odgrywa kluczową rolę w powrocie do pełnej sprawności. W przypadku interwencji chirurgicznej (artroskopowi szycie łąkotki) czas powrotu do pełnego obciążenia i samodzielności wynosi od 4 do 6 tygodni.
4. Monitorowanie i opieka długoterminowa: Po zakończeniu intensywnej rehabilitacji, ważne jest monitorowanie stanu stawu kolanowego i utrzymanie regularnej opieki medycznej. To pomaga w zapobieganiu nawrotom i długoterminowym komplikacjom. Leczenie uszkodzonej łąkotki jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju uszkodzenia. Warto skonsultować się z lekarzem ortopedą lub fizjoterapeutą, aby uzyskać odpowiednią diagnozę i plan leczenia.